Stichting Streetlight MinistriesAfrika reis 2012

Evangelist Ruud Phaf reist regelmatig naar India, Pakistan en Afrika om daar de boodschap van Jezus liefde te prediken aan de armen. God heeft hem een grote bewogenheid gegeven voor deze volkeren.


Verslag zendingreis Afrika 2012


Zendingsreis naar Rwanda en Burundi (Donderdag 24 Mei t/m Maandag 04 Juni 2012) "Geprezen zij de levende God van Abraham, Izaäk en Jacob de God van Israël.

Mijn dankbaarheid gaat uit naar God en tevens naar alle broeders en zusters die met hun gebeden en waar het mogelijk was, met financiële steun hebben geholpen om deze reis, tot eer en glorie van God te kunnen maken.
De reis was niet alleen bedoeld om nieuwe zielen voor de Heer te winnen, maar ook om de plaatselijke gemeenten die mij hadden uitgenodigd aan te vuren tot heiliging. Voordat ik op reis ging had de Heer al tot mij gesproken dat Hij mijn reis helemaal anders zou gaan invullen. Ik dacht eerst dat het te maken had met mijn reisschema, maar daar had ik mij in vergist. De Heer heeft werkelijk alles anders laten verlopen. Zelfs al mijn voorbereidingen van de boodschappen die ik daar zou brengen, werden totaal anders. Het enige wat ik moest doen was de Heer volledig vertrouwen. Er was geen tijd om in alle rust de predikingen voor te bereiden, maar de Heer gaf het Woord direct en gaf mij ook de uitleg die er bij nodig was. Het gaat natuurlijk om wat Hij wilde vertellen en niet mijn voorbereidingen tellen. Mijn gebed is steeds "Heer wat wilt u gaan doen, wat wilt u zeggen". Er was ook gelegenheid om diverse seminars te geven aan gemeentewerkers o.a. voorgangers, oudsten en jeugdleiders. Dit mocht ik doen zowel in Rwanda als in Burundi.
Burundi

Op zaterdag 26 mei om zeven uur in de morgen vertrok ik met nog drie broeders uit van Bujumbura in Burundi, naar Kigali in Rwanda. De busreis van Burundi naar Rwanda was een avontuur. We werden in een veel te kleine bus vervoerd en ik voelde me ingeblikt doordat overal bagage en tassen stonden, ik zat echt zes uur lang knel. Maar de omgeving was werkelijk prachtig, de reis ging dwars door de bergen en we kwamen maar veilig in Rwanda aan. God zegende de diensten werkelijk bijzonder. Ik heb o.a. mogen spreken in de gemeente van pastor Salvator in de stad Kigali te Rwanda. Ook was er gelegenheid om op de straat het evangelie te delen met een ieder die het maar horen wilde. We mochten met mensen bidden en ze tot de Heer brengen, prijst Jezus. Verder mocht ik ook weer de Twa stam bezoeken waar ik in 2010 ook al ben geweest. We deelde weer snoep uit aan de kinderen, nadat we met hen over Jezus gesproken en met hen gebeden hadden. Natuurlijk werden de ouderen niet vergeten, met een aantal van hen mochten we tot de Heer leiden. Ze werden gered door de Heer en dus onze nieuwe broeders en zusters, prijst God. Ook was er een mogelijkheid om aan twee honderd vrouwen, suiker, zeep en iets te eten uit te delen.
Dit zijn een aantal teksten die de Heer mij gaf om te delen:

• Het gebed van Jabes 1 Kronieken 4: 9-10 betreft bovenal Gods geestelijke zegeningen.
• Zonden en zegen der tong Jacobus 3: 6-10
• Bouw niet uw eigen koninkrijk, maar dat van God. Mattheüs 6:33
• Wie heeft Mij aangeraakt Lukas 8:43-48
• De blinde man Johannes 9:1-11
• Vergeving Mattheüs 18:21-35
• Leven voor God 1 Johannes 3:18-24
• Leef heilig 1 Corinthiërs 3:16

Slot tekst: Jezus zegt; nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Johannes 10:16.
Ruud Phaf.

Verslag 2010Burundi

Foto's van de reis

Afrika

Afrika

Afrika

Afrika

Afrika

Nieuws van mijn laatste zendingsreizen.

Afrika reis - 2018
Afrika

De Heer heeft mij deze keer naar een christelijke lagere school gebracht met totaal 54 leerlingen. Lerares Sonja, had mij uitgenodigd, om iets te vertellen over Holland. Ze geeft les aan diverse groepjes op de school.

Meer
India reis - 2017
India

Evangelist Ruud Phaf mocht het evangelie van Jezus Christus delen, in een land waar velen nog steeds in diepe duisternis leven. Ik ben God dankbaar, dat pastor Lebo van The Lighthouse Ministries, mij had uitgenodigd om te komen.

Meer
Uganda reis - 2016
Pakistan

Broeder Frank, die daar woont en werkt voor de Heer, had mij uitgenodigd om te komen. De dagen van bediening waren in het zeer arm gedeelte, buiten de stad Kampala in de Kasenge slums. Een plaats van drugs, alcohol en gokken.

MeerCopyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl