Stichting Streetlight MinistriesIndia reis 2018Evangelisten Ruud en Marja Phaf

Geliefde broeders en zusters in Christus Jezus,

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Psalm 91:5-6

Bedankt voor uw gebeden en waar het mogelijk was, uw financiële steun.

Graag wil ik langs deze weg mijn persoonlijke ervaring met u delen. Drie jaar geleden is India begonnen, om het biometrische systeem op te zetten. Dit houd in, dat allen die in India leven of het land in en uit willen reizen, hun vingers en rechteroog moeten laten inscannen. Zonder dit is het onmogelijk geworden om in of uit India te reizen. Op dit moment heeft de Indiase regering al 1.2 biljard mensen in het systeem gezet. Er is een groep christenen, die dit zelfs hebben geweigerd.

De banken in India hebben om de druk op te voeren, de kleine bankbiljetten uit de roulatie genomen, terwijl velen in India afhankelijk zijn van deze kleine bankbiljetten. De regering stuurt momenteel ambtenaren de dorpen in om diegenen die nog niet in het systeem zitten te overtuigen dat het beter voor hen is, betere kansen om werk te krijgen en vul maar in. Dit systeem wat India heeft opgezet, wordt nu door de UN overgenomen, om het wereldwijd in te voeren.

We komen met deze fase dichter bij het merkteken van het beest.
Persoonlijk geloof ik , dat dit de voorlaatste fase zal zijn van het merkteken van het beest.
En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Openbaring 13:16 Pastor Ashish die mij had uitgenodigd, om naar India te komen vertelde mij , dat een regeringsambtenaar in één van z'n samenkomsten[ in een kerkgebouw] geluidsopname had gemaakt, de pastor kreeg een waarschuwing van de regering, om voorzichtig te zijn met uitlatingen, betreffende de regering, de ambtenaar kon de pastor niets maken, omdat hij niet over de regering had gesproken. Had de pastor negatief gesproken over de regering, dat hij opgepakt en had de gevangenis in gegaan!

Lieve broeders de vervolging grijpt om zich heen.
Jezus zegt ook in het woord van God, dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. Matteüs 24: 9 De bestaande gemeentes in India [de kerken] komen meer en meer onder controle te staan van de overheid, daar integen, groeit de ondergrondse kerk explosief, wat de regering ook tot grote irritatie wekt, omdat ze daar nu nog geen vat op hebben.
Sinds verledenjaar 2017 is er een volledige Hindu regering aan de macht, en die wil dat alle anders belijdende het land maar moeten verlaten. Omdat het nu in India voor de christenen steeds gevaarlijker wordt en de Indiase regering meer grip op christenen wil krijgen zullen er geen foto's van de samenkomsten op de website van de stichting streetlight ministries worden geplaatst, dit i.m. de bescherming van de broeders en zusters aldaar.

De dagen van bediening waren iedere dag gevuld, spreken in vele huisgroepen. Wat mij steeds opvalt is, dat er ook in India meer vrouwen tot de Heere komen dan mannen. De moeilijkheid is wel, dat de vrouwen uit angst voor hun Hindu belijdende mannen, hun afgoden die ze aan hun lichaam dragen, niet durven af te doen en weg te gooien. Er zijn er bij die het wel doen en betalen er ook de prijs voor hun geloof in de Heere, met slagen, vernedering of de dood. Er zijn gelukkig ook gezinnen die de Heere dienen, prijst Jezus.

Er zijn dit jaar geen foto's bij, dit is i.v.m. de veiligheid van de broeders en zusters in India. Momenteel worden de christenen ook in India ernstig bedreigd.

Tijdens één van de samenkomsten, kwam er een broeder met z'n vrouw naar mij toe voor gebed. De broeder vertelde, dat z'n hem regelmatig sloeg en de reden er van was, dat deze vrouw een demon in zich, ze had Jezus wel lief, maar was bezet gebied. Prijst Jezus, dat Hij satan en zijn demonen heeft overwonnen, de vrouw werd door de Heere bevrijd, prijst Jezus. Ik heb wel geadviseerd, om alle tekenen van de afgoden op te ruimen en te verbranden. Opdat er niet iets ergers gaat gebeuren.

Het is niet aan mij, ik had alleen verteld dat God welgevallig is, te leven alleen voor Hem, zonder andere goden naast Hem, die geen goden zijn. De broeders en zusters in India hebben gebed nodig, dat ook zij sterker in de Heere zullen worden, vaak worden pastors gebruikt als gebedsmachine, iedere samenkomst komen vaak de zelfde mensen voor gebed met de zelfde dingen, wilt u bidden voor een baan of voor mijn business, ziekten of andere problemen, er zijn enkelen die vragen aan de Heere om kracht of om dichter bij de Heere te gaan leven of vragen om vervuld te worden met de Heilige Geest. Het lichaam en het maatschappelijke gaat toch bij velen voor, boven de geestelijke zegeningen van de Heere. De Heere heeft ook in India nog veel werk te doen. 10 dagen mocht ik tot zegen zijn.

God heeft mij ook alle dagen kracht gegeven om de dagen door te komen, zowel geestelijk als lichamelijk, dank u Heere. Zelf ervaar ik, dat India aan het sluiten is voor predikers uit het buitenland. Ik ben God dankbaar voor alle jaren dat ik daar heen mocht, om de blijde boodschap van onze Heiland te mogen delen aan een ieder die het maar horen wilde en tot zegen mocht zijn voor velen die God op mijn pad bracht.

Dankbaar voor de hulp van pastor Ashish en z'n vrouw Didee die mij met liefde hebben verzorgt, dank aan alle huis- groepen die mij hebben ontvangen en waar ik het woord van God mocht delen, dank aan hen, die hebben gebeden voor deze reis en waar het mogelijk was met financiële steun.

Uw broeder in Christus Jezus,

Ruud Phaf
Copyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl