Stichting Streetlight MinistriesPakistan reis 2013

Evangelist Ruud Phaf reist regelmatig naar India, Pakistan en Afrika om daar de boodschap van Jezus liefde te prediken aan de armen. God heeft hem een grote bewogenheid gegeven voor deze volkeren.


Mission trip to Pakistan 2013

Klik op de foto's.Jezus sprak tot mij voordat ik naar Pakistan zou afreizen met de woorden; " want zonder Mij kunt u niets doen" . (Johannes 15 het laatste gedeelte van vers 5).

Broeder Edward Qaser die mij had uitgenodigd om naar Pakistan te komen heeft mij in vele diensten vertaald, we waren ook één van Geest en dat is onmisbaar in de bediening. Iedere dag waren diensten en huisbezoeken gepland. De diensten werden goed bezocht [ wat een honger naar God] waar vinden we dit nog in Nederland. Tijdens één van de openlucht samenkomsten werd er een zieke baby door de Heer genezen, de volgende dag gingen we op huis bezoek bij de moeder van dit kind, intens gelukkig dat haar kind weer gezond was werden we onthaald in haar eenvoudige woning. Hebben nog met haar en andere familie leden gebeden en God gedankt voor wat Hij had gedaan. In een aantal diensten waren ook mensen die bezeten waren met demonen, maar God is sterker en deze demonen moesten wijken in de naam van Jezus. Het waren 8 lange dagen van bediening, maar de Heer was alle dagen met mij, ieder dag ontving ik nieuwe kracht van hem om door te gaan. Lieve broeders en zusters, bid voor de vervolgde kinderen Gods, zij hebben onze gebeden ook nodig. God heeft gezegend en vermaand op deze reis, in vele diensten heb ik ook gebazuind, dat de Here spoedig weder zal komen. Nogmaals dank u Heer, dank u broeders en zusters, De Heer zegene u, de Heer behoede u, de Heer doet zijn aanschijn over u lichten, de Heer verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede.

Uw broeder in de Heer, Ruud Phaf

Ps. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting doordat de stichting een ANBI aanstelling heeft.
U kunt uw giften overmaken op: NL41RABO 119167212 t.n.v. stichting streetlight ministries.nl
ANBI 819559106 - K.V.K. 30242123

Uw broeder in Christus Jezus,
Ruud Phaf

Print PDF


Image 04

Image 02

Image 03

Image 03

Image 03

Image 03

Terug naar Overzicht
Copyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl