Stichting Streetlight MinistriesBlog

Evangelist Ruud Phaf reist regelmatig naar India, Pakistan en Afrika om daar de boodschap van Jezus liefde te prediken aan de armen. God heeft hem een grote bewogenheid gegeven voor deze volkeren.


Mission trip to South Africa 2014

Klik op de foto's.Shalom, broeders en zusters in Christus Jezus.

Jezus zegt in Johannes 9 vers 4b "Ik moet de werken doen van Hem die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken".

God zij geprezen dat ik, Ruud het evangelie van Jezus Christus mocht delen, in een land waar mensen in de levende God geloven, maar ook velen nog steeds in diepe duisternis leven. God is altijd in controle, al heerst er nog zoveel duisternis in een land. Prijst God voor de ware kinderen Gods, die hun licht laten schijnen, voor hen die nog in duisternis leven.

Ik ben God dankbaar, dat pastor Lebo van The Lighthouse Ministries, gelegen in Winterveld mij had uitgenodigd om te komen. Wat ik daar mocht ervaren, de Hand van God op dit werk. Meer dan 600 maaltijden per week, voor schoolkinderen, die het thuis niet kunnen krijgen wegens armoede. Sommigen krijgen zelfs de verplichte schoolkleding, gesponsord, door The Lighthouse Ministries. Er is een team van zorg dragers voor de peuters, er wordt eten uitgedeeld aan een ieder die er behoefte aan heeft, zonder te vragen [gelooft u in God, naar welke kerk gaat u], Jezus zegt geef en deel uit zonder terug te ontvangen. Er werden diensten gehouden in twee kerkjes.

Ook in Zuid Afrika mocht ik van de Heere bazuinen van zijn spoedige wederkomst. Er was gelegenheid voor gebed, het woord van God ging over vergeving , herstel en geloof. Ik heb mogen vertellen hoe God werkte en werkt in mijn eigen leven, over het leiden wat wij voor Hem behoren te doen, Jezus zegt neem uw kruis op en volg Mij, Lukas 9 vers 23 Door God en al onze geloofspartners is deze reis een gezegende reis geweest.

En zolang God mij de adem en de financiën blijft geven zal ik blijven gaan waar Hij wil dat ik zal gaan, in Zijner kracht en leiding van de Heilige Geest, om deze boodschap van redding, genezing en bevrijding te blijven verkondigen, Hallejua, Glorie aan God.

Uw broeder in Christus Jezus,
Ruud Phaf

Print PDF


Image 04

Image 02

Image 03

Image 03

Image 03

Image 03

Terug naar Overzicht
Copyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl