Stichting Streetlight MinistriesChina reis 2013

Evangelist Ruud Phaf reist regelmatig naar India, Pakistan, China en Afrika om daar de boodschap van Jezus liefde te prediken aan de armen. God heeft hem een grote bewogenheid gegeven voor deze volkeren.


Verslag zendingreis China 2013


Jes. 9:2 "Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht"


China is een dynamisch land. Hoe staat het met de christelijke kerk? Volgens de gegevens van het Chinese Staatsbureau van de Statistieken zijn er in China, dat ongeveer 1.3 miljard inwoners telt, wel zo'n 100 miljoen christenen. Naar schatting komen er dagelijks zo'n 15.000 bij. Het zijn ruwe cijfers en zij worden al jaren gehanteerd. Sinds de opendeurpolitiek zijn er miljoenen Chinese Bijbels het land binnen gekomen en dit heeft tot gevolg (gehad) dat de (ondergrondse) kerk explosief tot groei is gekomen en nog steeds groeit. China bezit één van 's werelds grootste opwekkingsbewegingen.

Vanaf 1987 zijn er meer dan 25 miljoen bijbels gedrukt in China. Dat is verheugend. Echter, 25 miljoen Bijbels is veel te weinig voor 100 miljoen gelovigen. Het tekort geldt vooral voor het platteland. De honger naar het Woord van God is enorm groot. Die honger wordt door een deel gevoed door in het geheim binnen gebrachte Bijbels. De praktijk is dat elke Bijbel die binnenkomt nieuwe (soms honderden) bekeerlingen oplevert. In die zin is het een positief gebed zonder eind.

Chinese christenen hebben ondanks de zovele jaren van een atheïstisch-communistisch regime, een sterk ontwikkeld gevoel van spiritualiteit. De Chinezen leven met de geesten. Als zij tot geloof in Jezus Christus, de Verlosser, komen, kunnen zij zich uit onwetendheid gemakkelijk openen voor een wereld die tot de dimensie van het rijk der duisternis behoort. Het is dus belangrijk om gezonde voeding te ontvangen uit het Woord van God. Het voorkomt en keert dwaalleer. Het is daarom nodig om goed Bijbels onderricht te verzorgen.

Daarin tegen, de vele honderden huiskerken in China, worden door de politie goed in de gaten gehouden. Bijbelonderwijs en prediking zijn verboden. Bijbeldistributie en het drukken van Bijbels is helemaal uit den boze. Betrapte christenen worden beboet, opgepakt, gevangen gezet, geslagen, gemarteld en gefolterd. Het resultaat is dat de kerk van Jezus Christus desondanks groeit! Er is zodoende een grote vraag naar koeriers. Evangelist Ruud Phaf voelt zich al vele jaren geroepen om naar China toe te gaan. Het wachten is alleen op de tijd van de Heer.

Op zijn reis naar Afrika in 2012, gaf de Heer hem op wonderlijke wijze de mogelijkheid om chinese christenen te ontmoeten.

Print PDFchina china

Foto's van de reis

china

china

china

china

china

Nieuws van mijn laatste zendingsreizen.

Afrika reis - 2018
Afrika

De Heer heeft mij deze keer naar een christelijke lagere school gebracht met totaal 54 leerlingen. Lerares Sonja, had mij uitgenodigd, om iets te vertellen over Holland. Ze geeft les aan diverse groepjes op de school.

Meer
India reis - 2017
India

Evangelist Ruud Phaf mocht het evangelie van Jezus Christus delen, in een land waar velen nog steeds in diepe duisternis leven. Ik ben God dankbaar, dat pastor Lebo van The Lighthouse Ministries, mij had uitgenodigd om te komen.

Meer
Uganda reis - 2016
Pakistan

Broeder Frank, die daar woont en werkt voor de Heer, had mij uitgenodigd om te komen. De dagen van bediening waren in het zeer arm gedeelte, buiten de stad Kampala in de Kasenge slums. Een plaats van drugs, alcohol en gokken.

MeerCopyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl